APSAIMNIEKOŠANA

Īpašuma apsaimniekošana

Dzīvokļi, privātās mājas, daudzstāvu dzīvojamās ēkas,
sabiedriskais un komerciālais sektors

Privātie dzīvokļi un mājas, kā arī komerciālas telpas

Mēs parūpēsimies par privāto dzīvokļu, māju, sabiedrisko un komerciālo objektu uzturēšanu. Tas var notikt gan pastāvīgi, gan īpašnieku prombūtnes laikā uz noteiktu un nenoteiktu laiku. Mūsu pakalpojumi:

 • tehnisko un sadzīves jautājumu risinājumi
 • telpu un teritorijas uzkopšana
 • nelielu remontu organizēšana
 • tehniskā aprīkojuma apkope
 • telpu apdrošināšanas pakalpojumi
 • naudas plūsmas uzskaite

Daudzdzīvokļu ēkas

Namu pārvaldīšana ietver:

 • mājas personīgā pārvaldnieka iecelšana
 • dzīvokļu īpašnieku vajadzību noteikšana
 • budžeta sastādīšana mājas uzturēšanai
 • enerģijas izmaksu optimizācija
 • ēku renovācijas organizēšana
 • apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas sistēmu pārbaude
 • inženiertehniskā un tehniskā aprīkojuma uzturēšana mājās
 • drošas un sakoptas teritorijas uzturēšana
 • izmaksu uzskaite

Kāpēc mēs

 • visu nepieciešamo sertifikātu pieejamība saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem
 • serviss 24/7
 • ārkārtas reaģēšana avārijas situācijā
 • juridiskais un grāmatvedības atbalsts
 • elastīga pieeja jautājumu risināšanai
 • ekoloģija un vides drošība
 • veiktā darba kvalitātes nodrošināšana
 • kvalitātes atbilstība vadības standartam ISO 9001

Paziņojiet mums, kas jums nepieciešams,
un mēs atradīsim labāko risinājumu!

sazināties ar mums