Kā iegādāties dzīvokli Latvijā ārzemniekam

Kā iegādāties dzīvokli Latvijā ārzemniekam

Nekustamā īpašuma iegūšana īpašumā ir diezgan viegls un drošs process. Latvijas Republikas likumi skaidri reglamentē katru darījuma posmu, lai izvairītos no jebkādām šaubām un neprecizitātēm. Kādas procedūras jums jāiziet, kādi dokumenti un kur jums jāsniedz, cik jāmaksā par darījumu – mēģināsim izdomāt.

Nepieciešamās pārdošanas reģistrācijas procedūras

 • nekustamā īpašuma un uz tā esošo dokumentu pārbaude (īpašumtiesības, īpašnieki, pārdošanas aizliegumi, parādi par nekustamo īpašumu, deklarētās personas)
 • depozīta līguma un / vai pirkuma līguma sagatavošana
 • nekustamā īpašuma pirkšanas atļaujas pieprasīšana ārzemniekam vietējā pašvaldībā
 • bankas konta atvēršana un darījuma summas ieskaitīšana kontā
 • trīspusēja darījuma līguma noslēgšana starp banku, pārdevēju un pircēju
 • darījuma konta atvēršana bankā un naudas pārskaitīšana
 • Darījuma līguma vietā var tikt izsniegts notāra krājkonts.
 • notāra pieteikuma par īpašuma tiesību reģistrāciju Zemesgrāmatā noformēšana
 • dokumentu iesniegšana Zemesgrāmatā īpašuma tiesību reģistrēšanai
 • nekustamā īpašuma īpašumtiesību sertifikāta iegūšana no Zemesgrāmatas
 • nekustamā īpašuma nodošanas jaunajam īpašniekam akta izpilde
 • darījuma summas pārskaitīšana uz pārdevēja kontu
 • dzīvesvietas deklarēšana un iepriekšējo iedzīvotāju anulēšana

Nepieciešamie dokumenti

 • pirkuma līgums
 • notariāli apliecināts pieteikums īpašuma tiesību reģistrēšanai Zemesgrāmatā
 • pārdevēja / pārdevēja dzīvesbiedra piekrišana īpašuma pārdošanai
 • valsts iestādes atteikums no pirmās puses tiesībām (ja nepieciešams)
 • trešās puses piekrišana pārdošanai, ja to aizliedz Zemesgrāmata
 • vietējās pašvaldības atļauja iegādāties ārzemnieku nekustamo īpašumu
 • valsts nodevas kvīts par darījuma reģistrēšanu
 • kancelejas nodevas kvīts
 • pilnvara vai tās apliecināta kopija, ja persona paraksta dokumentus, pamatojoties uz pilnvaru

Maksājumi un nodevas

 • dokumentu noformēšana pie notāra (atkarībā no dokumentu paketes)
 • valsts nodeva par īpašuma tiesību reģistrāciju – 2% no darījuma summas
 • kancelejas maksa par jaunā īpašnieka īpašumtiesību nodrošināšanu – 14,23 EUR
 • Zemesgrāmatas īpašuma tiesību sertifikāta uzrādīšana – 7,11 EUR

Ārvalstu pilsoņiem nav tiesību iegūt īpašumtiesības:

 • zemes gabali Baltijas jūras kāpu zonā, kas nav paredzēti būvniecībai
 • zemes gabali sabiedrisko rezervuāru zonās, kas nav paredzēti būvniecībai
 • lauksaimniecības un meža zemes
 • zeme rezervātos un citās aizsargājamās teritorijās
 • zemes gabali ar minerāliem
 • objekti pierobežas apgabalos

Informācija ir paredzēta tikai vispārīgiem informatīviem nolūkiem, un tā var mainīties un papildināties katrā atsevišķā gadījumā.